ita
slo
facebook
Consulenzelavoro Consulenzelavoro Consulenzelavoro Consulenzelavoro

OBRAZCI

Obrazci za podjetje Obrazec za zaposlitev delavca - Mod.ASS.AZIE
Obrazci za podjetje Anketa za nezgode na delu
Obrazci za delavce Obrazec za nove zaposlene - Mod.ASS.DIPE
Obrazci za delavce Prijava za davčno olajsavo
Obrazci za delavce Obr. TFR2 - Izbira destinacije TFR
Obrazci za delavce Prošnja za otroški dodatek - Obr. ANF/DIP
Ostali obrazciOKROŽNICE

OKROŽNICA 08/2018 Tessera di riconoscimento
OKROŽNICA 07/2018 Certificazione di malattia
OKROŽNICA 03/2018 Nuove regole per il pagamento delle retribuzioni
OKROŽNICA 01/2018 Novità 2018
OKROŽNICA 08/2017 Nuovi adempimenti in caso di infortunio
OKROŽNICA 06/2017 Nuove prestazioni occasionali
OKROŽNICA 05/2017 Chiarimenti F24
Ostale okrožnice