ita
slo
facebook
Consulenzelavoro Consulenzelavoro Consulenzelavoro Consulenzelavoro

Naše storitve

Pisarna nudi sledeče storitve

Kadrovsko svetovanje in upravljanje osebja

 • Analiza opredelitve podjetja, povečanje učinkovitosti poslovanja stranke pri izbiri in iskanju ustreznih človeških virov, izbira kolektivne delovne pogodbe, svetovanje pri sklenitvi, med trajanjem in ob prenehanju delovnega razmerja
 • Pregled olajšav predvidenih pri sklenitvi ali spremembi v nedoločen čas delovnega razmerja
 • Sestavljanje prošenj za podjetniške štipendije, pripravnike in stažiste
 • Upravljanje vaučerjev
 • Upravljanje pomožnega družinskega osebja (gospodinjska pomočnica, vrtnar, … )
 • Občasni pregledi, spremljanje in preverjanje ter posodabljanje delovne in zavarovalniške dokumentacije podjetja
 • Sestava podjetniškega pravilnika
 • Določitev mesečnega in letnega stroška dela in stroška napredovanja delavcev v podjetju
 • Pomoč pri sklenitvi, med trajanjem in ob prenehanju delovnega razmerja za državljane EU in tretjih držav
 • Obračun in izdelava plač in posledniških obvez
 • Pomoč strankam pred pristojnimi organi pri reševanju delovnih sporov (disciplinski ukrepi, odpoved pogodbe o zaposlitvi, konciliacija in arbitraža)
 • Pomoč podjetjem med inšpekcijskim nadzorom (Direzione Territoriale del Lavoro-Inšpektorat za delo, INPS, INAIL, … )

Svetovanje na področju socialne varnosti

 • Sodelovanje s socialnimi in zavarovalnimi ustanovami INPS, INAIL, INPGI, ENPALS, ENASARCO, Cassa Edile pri izplačilu prispevkov, dodatkov in uslug
 • Dopolnilni pokojninski skladi (COMETA, FONCHIM, FON.TE., … ), dopolnilni zdravstveni skladi (CADIPROF, FONDO EST, SAN.ARTI., … ) in bilateralne ustanove (EBITER, EBNA, EBTU, … )
 • Pritožbe na zapisnike Inšpektorata po opravljenih inšpekcijskih nadzorih

Sindikalna razmerja

 • Pomoč pri odnosih s sindikalnimi organizacijami (dopolnilne delovne pogodbe druge stopnje in sindikalni dogovori)
 • Pomoč pri upravljanju sindikalnih sporazumov z delavci
 • Upravljanje kriznega stanja v podjetjih: redna in izredna dopolnilna blagajna, drugi socialni blažilci, odpust delavcev, mobilnost

Davčno svetovanje

V okviru centra CAF nudimo strokovno pomoč pri sestavljanju in telematskem pošiljanju prijav (obrazec 730, RED … ). Pisarna nudi svojim strankam možnost sklenitve pogodbe za davčno svetovanje v podjetju. Pooblaščeni iz pisarne izbere vso dokumentacijo za obdelavo davčnih prijav. Sporazum tudi omogoča, da delavec/sodelavec plača storitev po ugodnejši ceni. Poleg tega pa lahko vsak delavec zaprosi davčno svetovanje tudi za svoje družinske člane.

Mednarodno svetovanje

 • Svetovanje in pomoč podjetnikom iz tujine, ki so prisotni na italijanskem tržišču
 • Svetovanje podjetnikom iz Italije prisotni na slovenskem tržišču

Tehnologije

Pisarna nudi inovativno rešitev “Ufficio Ovunque” sestavljeno iz TeamPortal in Services, ki omogoča našim strankam, da preko spletne strani www.consulenzelavoro.it, ob vstopu na OSEBNO PODROČJE, brez nobene dodatne namestitve, varno, preprosto ter neposredno dostopajo do svojih dokumentov (plačilni listi, računovodski izvlečki, F24, CU, ... ). Hitrost pretoka informacij med zaposlenimi in podjetjem, s “Console Dipendente” dodatno razširi izbor rešitev in omogoča podjetju, da daje na razpolago obdelane plače na preprost in takojšen vpogled, tako da ima delavec vedno na razpolago celotno osebno dokumentacijo. Na ta način lahko zaposleni dostopajo do svojih dokumentov (plačilni listi, CU, ... ) ne da jim je podjetje dolžno izdati papirnato kopijo, kot to predvideva italijanska zakonodaja, ker proces omogoča prenos in tiskanje teh dokumentov.

Računalniški posnetek (izpisek) mesečnih ur (on-line na posebni platformi, badge, ... ).

Vse obdelujemo s tehničnimi napravami podjetja TeamSystem SpA, ki je vodilno podjetje na področju kadrovskega upravljanja (programska oprema) in Tinet Srl (strojni del), z namenom, da zagotovimo kakovost izdelkov, garancijo zanesljivosti, inovacijo ter storitve.